Menu
A+ A A-

REGULAMIN 
TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ
SPORT CHALLENGE 2018

I. ORGANIZATORZY  TURNIEJU


- Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich,
- Portal skarzysko24.pl.

II. UCZESTNICY I WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Rozgrywki maja charakter amatorski. Jej uczestnikami mogą być osoby, które nie przekroczyły wieku (33 lat kalendarzowych+ 1 osoba, której wiek nie przekracza 34 lat). W cyklu turniejów mogą zagrać również zawodnicy zrzeszeni (bez ograniczeń)

2. Liczba drużyn ograniczona i wynosi 12, decyduje kolejność zgłoszeń.

3. Zgłoszenie listy zawodników max 10 osób. Lista zawodników nie może być zmieniona w trakcie rozgrywek.

4. Zgłoszenie powinno zawierać dane personalne zawodników: imię i nazwisko oraz  adres e-mail i  nr telefonu (kontaktowy) do osoby odpowiedzialnej za kontakt z organizatorem.

5. Termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń drużyn - zgodnie z ogłoszeniem na stronie projektu (lub do wyczerpania limitu drużyn), zgłoszenia poprzez stronę internetową projektu sc18.pl. za pomocą formularza zgłoszeniowego. Formularz powinien być wydrukowany i podpisany przez kapitana drużyny oraz dostarczony do organizatora zawodów (wraz z ew. poprawkami w składzie) przed rozpoczęciem pierwszego spotkania. Niekompletny formularz zgłoszeniowy (brak nazwisk zawodników  itp) powoduje wykluczenie drużyny z turnieju. 

6. Drużyna powinna posiadać koszulki w jednym kolorze z numerami oraz obuwie przystosowane do nawierzchni sztuczna trawa. Zakaz grania w obuwiu sportowym typu korki,trampokorki, lanki

7. Zawodnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność (organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i nie ponosi odpowiedzialności materialnej za wypadki, urazy powstałe podczas gry).

7. Osobami odpowiedzialnymi za rozgrywki piłkarskie jest:

- Mariusz Busiek

III. SYSTEM ROZGRYWEK


1. Turniej rozgrywany jest przez dwa dni.

2. W rozgrywkach uczestniczyć będzie  maksymalnie 12 zespołów, które swoje spotkanie będą rozgrywać w dwóch lub trzech grupach (organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zwiększenia ilości drużyn w poszczególnych grupach)  

3. Dobór drużyn grających w poszczególnych grupach następuje drogą losową.

4. Rozgrywki prowadzone są według systemu "każdy z każdym "(w poszczególnych grupach)

5.Po rozegraniu spotkań grupowych sporządzana jest tabela, w której uwzględniane są wyniki rozegranych spotkań.( szczegółowe zasady konstruowania tabeli zawarte są w  rozdziale IV niniejszego regulaminu).


6. Dwie najlepsze drużyny z poszczególnych grup zagrają w spotkaniach półfinałowych. (pierwsza drużyna z grupy A zagra z drugą drużyną z grupy B itd..)

7. Zwycięzcy półfinałów zagrają w wielkim finale turnieju, a pokonani zagrają mecz o trzecie miejsce.

8. Mecze odbywać się będą na boisku o sztucznej nawierzchni trawiastej Orlika2012 (wym. 30x62m), przy ul. Sienkiewicza 34.


IV. ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE


1. Punktacja : zwycięstwo - 3 pkt., remis - 1 pkt. przegrana - 0 pkt ,walkower- 2 pkt.

2. O kolejności zajętego miejsca w tabeli decydują:  punkty,
mecz bezpośredni, różnica bramek, ilość strzelonych bramek (nastąpiła zmiana)

3. Zawody będą prowadzone przez dwóch sędziów.

4. Czas gry w spotkaniach grupowych : Cały mecz trwa 15 min, a spotkanie rozgrywane jest bez zmiany stron ,

5. Czas gry w spotkaniach finałowych: 2x15 min z przerwą 5 min

6. Niestawienie się drużyny na placu gry do 5 min. po wyznaczonym czasie oznacza oddanie meczu walkowerem.

7. Drużyna składa się z 5 graczy + bramkarz , razem 6. zawodników.

8. Drużyna, aby przystąpić do meczu musi mieć co najmniej 4. graczy. Liczba graczy poniżej wymaganego minimum oznacza walkower dla drużyny przeciwnej.

9. Zmiany dokonywane są wyłącznie w przerwie meczu oraz w wyznaczonym przez organizatora polu zmian i nastąpić mogą po przekroczeniu przez schodzącego zawodnika linii bocznej boiska/

9. Rzut karny wykonywany jest z odległości wyznaczonej na boisku.

10. Odległość muru od wykonywanego rzutu rożnego, wolnego, z autu wynosi 6 metry;

11. Nie obowiązuje przepis spalony

12. Zawodnicy nie mogą wykonywać wślizgów

12. Reszta przepisów zgodna z przepisami PZPN

13. Sędzia zawodów jest zobowiązany prowadzić protokół spotkania zgodnie z przekazanym wzorem, w tym między innymi strzelców bramek, konsultując dane strzelców z kapitanami drużyn. W przypadku stwierdzenia oszustwa (celowe podanie niewłaściwego strzelca bramki) skutkuje to nałożeniem kary wobec drużyny określoną przez Kolegium Turnieju

14. Organizator zapewnia opiekę medyczna podczas trwania rozgrywek, tj. wyłącznie pierwsza pomoc przy urazach powstałych w czasie podczas gry, natomiast nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział osób chorych i wynikających z zaistnienia tego faktu nieszczęśliwych wypadków oraz ich skutków w czasie gry. Jednocześnie zaleca się kapitanom zgłaszanych zespołów , aby osoby biorące udział w rozgrywkach poddały się wcześniej badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia.

15. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i nie ponosi odpowiedzialności materialnej za wypadki, urazy powstałe podczas gry.

16. Wszystkich zawodników obowiązuje posiadanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

17. Zabrania się pod groźba dyskwalifikacji zawodnika i drużyny, reprezentowanie przez jednego zawodnika dwóch lub więcej drużyn.


V. KARY SĘDZIOWSKIE

Za niesportowe zachowanie, faule, wulgaryzmy, wszelkie objawy braku poszanowania innych uczestników, dyskusje z sędzia nieuprawnionych zawodników, sędziowie stosować będą następujące kary:

1. Kara dwóch minut,

2. 2 x kara dwóch minut=wykluczenie z gry. Drużyna gra do końca spotkania w osłabieniu.

3. Walkower za nie przystąpienie do meczu to: 0 : 3 w bramkach.

4. Wybitnie niesportowe zachowanie, brutalne faule (kopnięcie, uderzenie) używanie słów wulgarnych pod adresem sędziego, przeciwnika, współpartnera, kibica lub jakiejkolwiek innej osoby będącej na obiekcie w trakcie zawodów skutkować może absencją minimum w dwóch meczach a maximum - wykluczenie do końca rozgrywek.VI. KOLEGIUM TURNIEJU


W skład Kolegium Turnieju wchodzą przedstawiciele organizatora i sędzia zawodów.

- Zbigniew Biber - koordynator turnieju
- Mariusz Busiek -koordynator turnieju
- Sędzia zawodów - Sekcja sędziowska

Do zadań Kolegium należy:
-rozpatrywanie wniosków i podań drużyn w terminie do 3 dni od ich złożenia
-bezstronne rozstrzyganie protestów, sporów wynikłych podczas rozgrywek
-opieka nad rozgrywkami (meczami)
-ocena pracy sędziów , parafowanie/potwierdzenie zgodności danych zawartych w zgłoszeniu i protokole zawodów
-współpraca z kierownikami i kapitanami drużyn
-ustalanie z sędzia wysokość kar nakładanych na zawodników i drużynyVII. KARY KOLEGIUM TURNIEJU


1. Dla zawodnika: upomnienie lub wykluczenie od 1 meczu do końca rozgrywek.

2. Dla drużyny : punkty karne - od 1 do 5 pkt.VIII. INNE

1. Zabrania się spożywania alkoholu oraz przebywania pod wpływem alkoholu na terenie obiektu sportowego (konsekwencje walkower).

2. Zabrania się brania udziału w meczu zawodnikom pod wpływem alkoholu (konsekwencje walkower).

3. W przypadku zaistnienia innych okoliczności nieokreślonych niniejszym regulaminem o sposobie ich rozwiązania decyduje KOLEGIUM TURNIEJU.

4. Ewentualne odwołania należy wnosić do Kolegium Turnieju w ciągu 48 godzin od chwili zakończenia spotkania, pod warunkiem złożenia w protokole meczowym podpisu kapitana drużyny i wpłacenia kaucji w wysokości 100 zł. W przypadku odrzucenia protestu kaucja przepada na rzecz Ligi. Odwołanie zostanie rozpatrzone w ciągu 5 dni od jego złożenia.

Organizator zawodów zastrzega możliwość zmiany niniejszego regulaminu w trakcie rozgrywek !