Menu
A+ A A-

REGULAMIN
TURNIEJÓW PIŁKI SIATKOWEJ PLAŻOWEJ KOBIET
SPORT CHALLENGE 2018

I. Organizatorzy turniejów

- Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich - Portal skarzysko24.pl

II. Uczestnicy i warunki uczestnictwa


1.    Rozgrywki mają charakter amatorski. 

2.    Liczba par jest ograniczona i wynosi 12, decyduje kolejność zgłoszeń.

3.    Zgłoszenie powinno zawierać dane personalne zawodników: imię i nazwisko oraz  adres e-mail i  nr telefonu (kontaktowy) do osoby odpowiedzialnej za kontakt.

4.    Termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń drużyn - zgodnie z ogłoszeniem na stronie projektu  (lub do wyczerpania limitu drużyn), zgłoszenia poprzez stronę internetową projektu sc18.pl. za pomocą formularza zgłoszeniowego. Formularz powinien być wydrukowany i podpisany przez kapitana drużyny oraz dostarczony do organizatora zawodów (wraz z ew. poprawkami w składzie) przed rozpoczęciem pierwszego spotkania. Niekompletny formularz zgłoszeniowy (brak nazwisk zawodników itp) powoduje wykluczenie drużyny z turnieju. 

5.    Drużyna powinna posiadać koszulki w jednym kolorze.

6.    Organizator zapewnia opiekę medyczna podczas trwania rozgrywek, tj. wyłącznie pierwsza pomoc przy urazach powstałych w czasie podczas gry, natomiast nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział osób chorych i wynikających z zaistnienia tego faktu nieszczęśliwych wypadków oraz ich skutków podczas gry
. Jednocześnie zaleca się kapitanom zgłaszanych zespołów , aby osoby biorące udział w rozgrywkach poddały się wcześniej badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia.

7.
Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i nie ponosi odpowiedzialności materialnej za wypadki, urazy powstałe podczas gry.

8.    Osobami odpowiedzialnymi za rozgrywki siatkówki plażowej są:

- Mariusz Busiek - koordynator turnieju,
- Michał Malinowski - sędzia główny turnieju.
-  Rafał  Witkowski - sędzia turnieju,

III. System rozgrywek

1.    Turnieje będą rozgrywane systemem podwójnej eliminacji tzw. ?brazylijką? na 8/12 par. 

2.    Mecz grany jest do jednego wygranego seta do 21 punktów z przewagą co najmniej 2 punktów.

3.    Zmiana stron boiska w meczu następuje po zdobyciu sumy 7 punktów przez drużyny.

4.    Reszta przepisów zgodna z przepisami PZPS.

5.    Turnieje rozgrywane będą na boisku do siatkówki plażowej na kompleksie boisk Orlik 2012 przy ulicy Sienkiewicza 34.

6.    Wszystkie sporne kwestie prosimy kierować do koordynatora turnieju lub sędziego głównego.


IV. Inne

1.    Zabrania się spożywania alkoholu oraz przebywania pod wpływem alkoholu na terenie obiektu sportowego (konsekwencje walkower).

2.    Zabrania się brania udziału w meczu zawodnikom pod wpływem alkoholu (konsekwencje walkower).

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu  (system rozgrywek itp) podczas trwania zawodów!